ทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลญี่ปุ่น ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น คอมมิวนิตี้คนรักญี่ปุ่น

หนังสือเดินทางมีอายุที่ใช้งานมากกว่า 6 เดือน ดูรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางได้ที่ www.consular.go.th ขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นโปรดเตรียม เอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในการขอวีซ่า

วีซ่าญี่ปุ่น : เพื่อการท่องเที่ยว

วีซ่าญี่ปุ่น : เพื่อธุรกิจ

วิธีกรอกใบคำร้อง