ทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลญี่ปุ่น ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น คอมมิวนิตี้คนรักญี่ปุ่น

ราชวงศ์ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 皇室 โคชิสึ อังกฤษ: Imperial House of Japan) หรือรู้จักกันในไทยว่า ราชวงศ์เบญจมาศ เป็นหนึ่งในราชวงศ์มีการสืบทอดสัตติวงศ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิจินมุ ( 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1203 ตามตำนาน) จนถึงปัจจุบันรวมได้ถึง 125 รัชกาลแล้ว แต่นักประวัติศาสตร์ส่วนมากอ้างว่าจักรพรรดิ 14 พระองค์แรกเป็นจักรพรรดิในตำนาน สัญลักษณ์ประจำราชวงศ์คือ คิกุ (菊 เรียกเต็มๆว่า คิกุคะมงโชว 菊花紋章) ซึ่งแปลว่า ดอกเบญจมาศ ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ญี่ปุ่นเรียก "จักรพรรดิ" ว่า เทนโน (天皇 Tenno) หมายถึง เทพเจ้าที่มาจากสวรรค์ ซึ่งเป็นคำจำกัดความของ "กษัตริย์ญี่ปุ่น" ราชวงศ์ญี่ปุ่นเคยได้รับการเคารพ ในฐานะ อวตารเทพจนกระทั่งปี ค.ศ. 1946 สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ได้ออกแถลงการว่าเป็นคนธรรมดา และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น

รายพระนามสมาชิกในราชวงศ์ปัจจุบัน

 • สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ
 • สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ
  • เจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
  • เจ้าหญิงมะซะโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น
   • เจ้าหญิงไอโกะ
  • เจ้าชายอะกิชิโนะ โทะชิ
  • เจ้าหญิงคิโกะ อะกิชิโนะ
   • เจ้าหญิงมะโกะ อะกิชิโนะ
   • เจ้าหญิงคะโกะ อะกิชิโนะ
   • เจ้าชายฮิซะฮิโตะ อะกิชิโนะ
 • เจ้าชายมะซะฮิโตะ ฮิตะชิ
 • เจ้าหญิงฮะนะโกะ มะซะฮิโตะแห่งฮิตะชิ
 • เจ้าชายทะกะฮิโตะ
 • เจ้าหญิงยุริโกะ ทะกะฮิโตะแห่งมิกะซะ
  • เจ้าชายโทะโมะฮิโตะ มิกะซะ
  • เจ้าหญิงโนะบุโกะ โทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ
   • เจ้าหญิงอะกิโกะ มิกะซะ
   • เจ้าหญิงโยโกะ มิกะซะ
  • เจ้าชายโยะชิฮิโตะ คะสึระ
  • เจ้าหญิงฮิซะโกะ ทะกะมะโดะ
   • เจ้าหญิงสึกุโกะ ทะกะมะโดะ
   • เจ้าหญิงโนะริโกะ ทะกะมะโดะ
   • เจ้าหญิงอะยะโกะ ทะกะมะโดะ

ผู้ซึ่งเพิ่งพ้นจากความเป็นพระราชวงศ์

 • สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ (ฮิโรฮิโตะ) พระชนกในสมเด็จพระจักรพรรดิ สิ้นพระชนม์
 • สมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุน (นางาโกะ) พระชนนีในสมเด็จพระจักรพรรดิ สิ้นพระชนม์
 • เจ้าฟ้าชายทาคามสุ (โนบุฮิโตะ) พระปิตุลาในพระจักรพรรดิ สิ้นพระชนม์
 • เจ้าฟ้าชายทาคามาโดะ (โนะริฮิโตะ) ลูกพี่ลูกน้องของพระจักรพรรดิ สิ้นพระชนม์
 • ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์

  ตามกฎมณเทียรบาล พระธิดาที่อภิเษกสมรสกับสามัญชนจะต้องสูญเสียยศเจ้าหญิง และต้องใช้นามสกุลของสามี

  • คุณซายาโกะ คุโรดะ (พระธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ)
  • คุณอะซุโกะ อะเคดะ (พระธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ)
  • คุณทาคาโกะ ชิมาสึ (พระธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ)
  • คุณยาสุโกะ โคโนะ (พระธิดาในเจ้าชายและเจ้าหญิงมิซากะ)
  • คุณมาซาโกะ เซน (พระธิดาในเจ้าชายและเจ้าหญิงมิซากะ)

   

  ที่มา : WIKIPEDIA THAI